setmanarisoller.catsepBlogs del Setmanari Sóller

El govern marroquí i el terrorisme d’estat

10 novembre 2010 – 12:36

El que està passant en els campaments sahrauí , és un fet consentit des de fa 35 anys per la Comunitat Internacional i pels distints Governs de l’Estat Espanyol. La ministre d’afers exteriors del Govern d’Espanya Trinidad Jiménez demana calma. La tendria ella i els seus familiars si visquessin la mateixa situació?
L’acció del Parlament Balear requerint al Govern Central i a Nacions Unides una acció condemnant el que està fent el Govern marroquí és encomiable.
Que el Govern marroquí hagi tancat a pany i clau el seu territori perquè no hi puguin accedir els periodistes i així no poder comunicar ni informar de la guerra bruta que es faci és de vergonya internacional. A altres països, Nacions Unides els ha interposat sancions per altres motius, s’ha exigit a països que legislin respecte als drets humans per poder entrar dins la Unió Europea. Que fan respecte a l’atemptat dels drets humans al poble sahrauí des fa més de trenta anys? Res. Serà pels pactes que té el Govern marroquí amb Espanya en qüestió de temes de defensa o d’unió marítima a l’estret de Gibraltar?La responsabilitat d’Espanya envers la situació d’una ex colònia com és el Sàhara, l’hauria d’haver portat, com a estat democràtic a donar alguna passa més per ajudar a resoldre el conflicte i no s’ha fet. Hi ha molts nexes amb la monarquia marroquí que ho impedeixen? O hi h a un pacte de silenci perquè no moguin massa el tema de Ceuta i Melilla? Hi ha moltes preguntes a respondre, però la violència i la repressió contra un poble, s’està exercint sense que es vegi una acció ràpida i decisiva de la Comunitat Internacional. Per a mi la decepció arriba a esser una constant.

Perdó, el comentaris per aquesta entrada estan tancats ara mateix.